Η Εποπτεία των Αρσακείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διοργανώνει στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 την Ημέρα Φυσικών Επιστημών στην οποία συμμετέχει το παιδί σας.

Υλικό της εκδήλωσης (φωτογραφίες-video) θα προβληθεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα των Αρσακείων Σχολείων.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάρτηση σχετικού υλικού που αφορά το παιδί σας με την προϋπόθεση  ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα, όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση της οικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ